NAJNOVIJE 

  • KB/ZAGREB.HR

Brojni planovi za bolju budućnost Sesveta


Gradska četvrt Sesvete bila je prva četvrt koju je gradonačelnik obišao u novoj godini.

Po dolasku krenuo je u Mjesni odbor Novi Jelkovec gdje je u tijeku ishođenje potrebne dokumentacije za produžetak Vukovarske ulice od Žitnjaka do Ulice Ljudevita Posavskog. Cilj je rasterećenje prometnica u središnjem dijelu Sesveta.

Projekt je trenutno u fazi ishođenja lokacijske dozvole, a potom počinje postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa što je preduvjet za početak izgradnje. U Jelkovečkoj ulici u planu je početak radova na izgradnji prelaska preko željezničke pruge. Planirana je denivelacija križanje na način da se Jelkovečka cesta podvožnjakom spušta ispod pruge. Podvožnjak je 90 metara dužine, dok je cijeli obuhvat 380 metara.

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa s javnom rasvjetom, oborinskom odvodnjom te biciklističkom stazom u Varaždinskoj cesti, od Gajišća do Popovca u MO Gajišće.

Nogostup će biti dužine 1 300 metara, širok 1,5 metara, izgradit će se obostrana biciklistička staza i zeleni razdjelni pojasi. Kod groblja Cerje u Sesvetskim Kraljevcu također je planirana izgradnja nogostupa s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom u Cerskoj ulici.

Kako se čulo, dužina zahvata obnove nogostupa je 1 150 metara, a uz rekonstrukciju kolnika izgradit će se i novi nogostup u širini od 1,5 metara.

Izrađeni su idejni i glavni projekti, a izhođenje građevinske dozvole će se realizirati nakon rješavanja imovinso-pravnih odnosa. Za proširenje groblja Markovo polje izrađen je Urbanistički plan uređenja temeljem kojeg su pokrenuti postupci javne nabave za odabir projektanta.

Voditelj podržnice Gradska groblja Roko Gruja je objasnio da su radovi na preuređenju krovišta gotovi, gotovo je i hortikularno uređenje te su postavljeni jarboli, a ukupna investicija ove obnove iznosila je 1,6 milijuna kuna.

Rekao je da su planu za ovu godinu i nove rashladne komore, nova mrtvačnica te da je projekt za izgradnju novih 5 500 novih grobnih mjesta u postupku.

Javni natječaj za izvođača radova na prosišernju groblja se očekuje početkom sljedeće godine.

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM