NAJNOVIJE 

  • Tekst i foto: KB

Gradski stan za 100 000 kuna


Grad Zagreb objavio je javni natječaj za prodaju stanova u njihovom vlasništvu.

Prodaje se 19 stanova koji su u najmu na određeno vrijeme, s ugovorenom najamninom te najmoprimac ima pravo prvokupa, stanovi koji se koriste bez valjane pravne osobe te prazni stanovi.

Ponude će biti javno otvorene i pročitane 15. prosinca u 10 sati, u zgradi gradske uprave Grada Zagreba.

U ponudi su različiti stanovi, od onih u Klari, pa sve do onih na Trešnjevki.

Najjeftiniji stan je u Paškoj 8 u Trnju.

Početni iznos kupoprodajne cijene je 109.000 kuna.

Najskuplji stan je u Sokolgradskoj 5 na Trešnjevci. Početna cijena mu je 752.000 kuna, a ima oko 70 kvadrata.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 30 dana, računajući od prvoga sljedećeg dana nakon objave javnog natječaja na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, prizemlje i web stranici Grada Zagreba, odnosno objave obavijesti o objavi javnog natječaja u dnevnom tisku.

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM