NAJNOVIJE 

  • KB

CKIM - Kvartet Sebastian


U Centru za kulturu i informacije Maksimir, 8.studenog u 19:30 sati, održat će se koncert Gudačkog kvarteta Sebastian.

Gudački kvartet Sebastian u sastavu Anđelko Krpan, violina, Teodora Sucala, violina, Nebojša Floreani, viola, Zlatko Rucner, violončelo, osnovan je 1982. godine kao Kvartet muzičke omladine Zagreb. Od 1990. godine djeluje pod spomenutim imenom.

Članovi kvarteta usavršavali su se na tečajevima komorne glazbe u Grožnjanu (Hrvatska), Rogaškoj Slatini (Slovenija), Pecsu (Mađarska) i Saumuru (Francuska).

Godine 1988. kvartet postaje član Međunarodne zaklade Yehudi Menuhin sa sjedištem u Parizu.

Osim čestih nastupa u Hrvatskoj, Gudački kvartet Sebastian koncertirao je u Sloveniji, Francuskoj, Sjevernoj Koreji, Italiji, Austriji i Mađarskoj.

Repertoar kvarteta obuhvaća djela od klasike do suvremene glazbe s naglaskom na hrvatskom stvaralaštvu.

Praizveli su više djela suvremenih skladatelja, primjerice A. Klobučara, N. Firšta, A. Igreca, D. Bukvića, S. Drakulić itd.

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM