NAJNOVIJE 

  • KB

Gradonačelnik u Donjoj Dubravi


U redovitom obilasku gradskih četvrti, gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, sa suradnicima, predstavnicima Zagrebačkog holdinga, mjesnih odbora i Vijeća Gradske četvrti, obišao je Gradsku četvrt Donja Dubrava.

Prva lokacija obilaska bila je Vrpoljska ulica u Mjesnom odboru Ivan Mažuranić gdje je u planu izgradnja dječjeg igrališta i izgradnja spomen parka Pavla Spudića.

Prema riječima predsjednika VGČ Milana Draženovića u tijeku je i projektiranje spojne prometnice Vrpoljska - Osječka kako bi se rasteretio promet. Završetak radova na asfaltiranju Kijevske očekuje se do polovice listopada. Sljedeći lokacija obilaska bila je Željeznička ulica u MO Stari Retkovec za koju je u planu rekonstrukcija.

Ishođena je pravomoćna građevinska dozvola, dok se natječajna dokumentacija planira pokrenuti ove godine nakon čega slijede i sami radovi. Nakon Starog Retkovca gradonačelnik je obišao i Novi Retkovec, odnosno park Sitnice u Aleji ruža, gdje je u tijeku izgradnja dječjeg parka. Potom i Osnovnu školu Retkovec, za koju je u planu energetska obnova. U sklopu obilaska GČ Donja Dubrava, bio je i NK Čulinec, gdje su počeli radovi na izgradnji bunara za navodnjavanje nogometnih terena.