NAJNOVIJE 

  • KB/ZAHREB.HR

Za Mliječnu stazu već 3.400 prijava

Četvrta UNICEF-ova humanitarna utrka Mliječna staza zbog posebnih je mjera ove godine virutalna i nacionalna, a 12 dana prije početka utrke već je zabilježen rekordan broj sudionika.

Tako je dosad pristiglo više od 3.400 prijava, a u danima koji slijede očekuje se još sudionika koji će od 5. do 20. rujna prikupljati donacije i kilometre za podršku djeci s teškoćama. Prikupljena sredstva UNICEF će uložiti u senzorne sobe i edukaciju stručnjaka koji će provoditi terapije senzorne integracije s djecom s teškoćama.

Svoje kilometre će, putem mobilne aplikacije, trčanjem, hodanjem, vožnjom u kolicima, na biciklu skupljati pojedinci, obitelji s djecom, tvrtke i timovi, pretvarajući tako teškoće u mogućnosti.

Utrka će u aplikaciji imati postavljen simboličan cilj u prijeđenim kilometrima – 24.169 kilometara, što je procijenjeni broj djece s razvojnim rizicima i teškoćama u dobi do 5 godina u Hrvatskoj

Usluge rane intervencije od presudne su važnosti za razvoj djece s teškoćama, a UNICEF-ov je cilj je da one postanu dostupne što većem broju potencijalnih korisnika.

Prikupljenim sredstvima UNICEF će zato opremiti senzorne sobe za provođenje terapijskih postupaka s djecom s teškoćama, u dijelovima Hrvatske gdje su potrebe najveće te educirati stručnjake koji provode terapije senzorne integracije, jer pravovremena podrška za njih čini razliku između mogućnosti i života na margini društva.

Kao i prijašnjih godina, utrku podržavaju brojne osobe iz javnog života te brojni sportaši.