NAJNOVIJE 

  • KB

Bolnica kao hotel s pet zvjezdica


U okviru Programa energetske obnove zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba, planirana je i energetska obnova osam zgrada Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“, ukupne grijane površine od 4.455 m2.

Za sada se realiziraju projekti energetske obnove za zgrade Objekt 1-Odjel 1 i Objekt 2 -Odjel II, prema Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. sklopljenih s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekti se provode u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.“, sufinanciranog sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Gradonačelnik Milan Bandić rekao je kako je prioritet Grada Zagreba nastavak rada na kvalitetnim projektima za energetski i ekološki održiv razvoj jer njihovom provedbom ostvaruju se visoko postavljeni ciljevi koji omogućuju održivi razvoj Grada.

-Ovaj objekt izgleda kao hotel s pet zvjezdica i treba biti primjer kako trebaju izgledati sve bolnice u Hrvatskoj, rekao je.

Pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić istaknula je kako su u energetsku obnovu uključene 134 zgrade različitih javnih namjena u vlasništvu Grada Zagreba sa čijom realizacijom se planira smanjiti potrošnja energije za više od 50 % u tim zgradama, smanjiti emisije CO2 kao i koristiti obnovljivi izvori energije

Ravnatelj Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“ prof.prim.dr.sc. Igor Filipčić istaknuo je kako je bolnica jedina je u Hrvatskoj usklađena sa standardima ISO 9001:2015, ISO 14001 na svim razinama i HACCP sustavom te joj je jedinoj kao javnoj bolnici dodijeljeno pravo upotrebe znaka Hrvatska kvaliteta. Sa provedbom planiranih energetskih mjera postići će se energetski razred „B“ te će se stvoriti bolji uvjeti za rad zdravstvenih djelatnika, te je osigurano ugodnije iskustvo boravka za pacijente i korisnike.

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM