NAJNOVIJE 

  • Tekst i foto: K.BUTKOVIĆ

Što donosi Prijedlog zakona o obnovi?


Prijedlog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom u Saboru je izazvao brojne polemike. Izabrali smo nekoliko ključnih stavaka ovog dokumenta o kojem će se raspravljati još jednom, nakon što se na trenutačnu verziju podnesu amandmani.

Ono što je gotovo sigurno već sada jest da će obnovu oštećenih objekata država financirati sa 60 posto, lokalna samouprava s 20, dok je ostatak, odnosno također 20 posto, teret koji će podnijeti sami suvlasnici.

Osnovat će se i zasebno tijelo za provedbu obnove, takozvani Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

Oni vlasnici nekretnina koji nemaju 20 posto za obnovu svog objekta morat će na njega dići hipoteku. Odnosi se to i na suvlasnike višestambenih zgrada.

Procijenjena vrijednost ukupne izravne štete prouzročene potresom iznosi 86,4 milijarde kuna, dok je procjena troškova obnove iznosi 42 milijarde kuna. Za iznos od 200 milijuna dolara Vlada je donijela Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, a ostatak iz fondova EU.

Samo donošenje zakona očekuje se do rujna, a što se obnove tiče, točnih rokova nema. U zakoni stoji kako oni "ovise o oštećenjima pojedinih zgrada, njihove važnosti za širu zajednicu i zaštićenosti kao kulturnog dobra te organizacije gradskog prometa i plana zatvaranja gradskih prometnica u tijeku obnove te kapacitetima građevinskog sektora".

Za ljude kojima su objekti stradali, predviđaju se privremeni stanovi, pa čak i hitna izgradnja novih ako ih država i lokalne jedinice neće imati dovoljno.

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM