NAJNOVIJE 

  • Tekst i foto: KB

Do 50 000 kuna vlasnicima oštećenih nekretnina


Vlasnici nekretnina oštećenih u potresu za kupnju materijala i izvođenje građevinskih radova moći će dobiti do 50.000 kuna ili subvenciju kamata na kredite od dva posto fiksno godišnje za razdoblje od 10 godina.

Prijedlog je to koji je prihvaćen na jučerašnjoj tematskoj sjednici Gradske skupštine održanoj na Velesajmu.

Za mjeru je predviđeno oko 15 milijuna kuna, a mogu se prijaviti građani čija je nekretnina oštećena iznad 30 posto njezine vrijednosti.

Grad će izračunati iznos novčane pomoći u visini 30 posto od procijenjenog iznosa štete, ali ne više od 50 tisuća kuna. Pomoć će se odobravati vlasnicima, uz uvjet da imaju prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine, da u vlasništvu nemaju drugu nekretninu na području Zagreba, da se radi o oštećenju iznad 30 posto vrijednosti nekretnine i da je šteta prijvaljena u Registar šteta.

Postupak dodjele novčane pomoći pokrenut će se javnim pozivom za podnošenje zahtjeva, a zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom podnosit će se Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.

Gradski zastupnici su većinom glasova prihvatili i izvješće gradonačelnika Milana Bandića o poduzetim aktivnostima pomoći građanima i pravnim subjektima te saniranju šteta od potresa.