NAJNOVIJE 

  • KB/AGM

Zagrebački holding uspješno poslovao u prošloj godini


Grupa Zagrebački holding, uz pozitivne pokazatelje na području investicija i društvene odgovornosti, 2019. godinu završila je s pozitivnim financijskim rezultatom poslovanja, razvidno je iz objavljenih godišnjih izvješća.

Dobit prije oporezivanja na razini Grupe je 22,7 milijuna kuna, dok je na razini društva Zagrebački holding d.o.o. ostvarena dobit prije oporezivanja od 93 milijuna kuna.

Najznačajnija ulaganja odnosila su se na implementaciju Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu.

Također su nastavljene aktivnosti na modernizaciji poslovanja, kao i ulaganja u nove kapacitete što je u konačnici rezultiralo povećanjem prihoda u gotovo svim segmentima poslovanja.

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM