NAJNOVIJE 

  • Tekst i foto: KB

Dan rijeke Save - 1. lipnja


Dan rijeke Save obilježava se 1. lipnja u četiri zemlje u slivu rijeke Save – Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Obilježava se s ciljem promicanja iznimne ekološke vrijednosti i gospodarskih potencijala u slivu rijeke Save, održivog korištenja, važnosti dobre regionalne suradnje koja doprinosi boljem stanju voda i vodnog ekosustava, a time i višoj kvaliteti života stanovništva u slivu Save.

Rijeka Sava iznimno je vrijedna za sve zemlje kojima protječe, a u odnosu na rijeke zapadne Europe, veoma je dobro očuvana. Ona nam donosi vodu koja znači život ne samo za čovjeka, već i za mnoga druga živa bića.

Vodocrpilišta velikih gradova uz Savu ovise o količini i kvaliteti vode koju Sava donosi. Zahvaljujući dobroj očuvanosti, u rijeci i uz rijeku Savu nalazimo mnoge rijetke i ugrožene vrste i staništa.

Rijeci Savi je svojstvena iznimna biološka i krajobrazna raznolikost. Njezino porječje sadržava velike površine riječnih močvara i nizinski kompleks šuma, a i jedinstven je primjer rijeke s poplavnim nizinama koje su i dalje netaknute te ublažavaju poplave i podržavaju biološku raznolikost. Također uključuje i brojna važna područja za život ptica i biljaka te zaštićena područja na državnoj razini i područja na popisu Natura 2000.

Na području Zagrebačke županije imamo Ornitološki rezervat Sava-Strmec koji se nalazi u Svetoj Nedelji, ali i Natura područja Sava uzvodno od Zagreba, Sava kod Hrušćice, što je zadnji dio rijeke Save na kojem nalazimo mnoštvo sprudova i riječnih otoka, te Sava nizvodno od Hrušćice.

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM