NAJNOVIJE 

  • KB

U sustavu e-Građani uskoro e-Novorođenče


Sustav e-Građani zabilježio je više od milijun korisnika, a broj korisnika svakodnevno raste. Građanima su trenutačno na raspolaganju 72 e-usluge, a u skoro vrijeme se očekuje dodavanje novih usluga koje su u završnim fazama razvoja

Građani, sukladno epidemiološkim mjerama, aktivnije koriste e-usluge te je zabilježeno povećanje za više od 150 tisuća novih korisnika u sustavu e-Građani.

Jedna od ključnih usluga u sustavu e-Građani je e-Novorođenče, koja će kroz nekoliko tjedana biti nadograđena novom aplikacijom kojom će roditelji moći predati zahtjev za novčanu naknadu za rođenje djeteta od jedinica lokalne samouprave.

Građani mogu podnijeti i zahtjev za izdavanje vozačke dozvole i putovnice, imati uvid u Matične knjige, u izabranog liječnika, laboratorijske nalaze, terapije i drugo.

Kroz nadolazeće razdoblje građani mogu očekivati nekoliko novih e-usluga koje će uvelike olakšati svakodnevni život i komunikaciju s tijelima javne vlasti, kao i ostvarivanje njihovih prava, kao što su e/m Potpis i e/m Pečat, e-prijava vjenčanja, e-pristojbe za svadbu, e-poslovanje, e-Upisi, čiji pilot projekt za upise u vrtiće očekujemo na jesen.