NAJNOVIJE 

  • AGM/KB

Vlada će stradalima sufinancirati najamnine


Vlada je na 230. sjednici jednoglasno usvojila Prijedlog odluke o sufinanciranju za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko- zagorske županije.

Korisnici financiranja najamnine, predviđene ovom odlukom, su vlasnici obiteljskih kuća, stanova i zaštićeni najmoprimci koji su stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije i koje su u preliminarnom pregledu označene kao N1 – neuporabljiva zbog vanjskog utjecaja i N2 – neuporabljiva zbog oštećenja

Najamnina će se financirati ako vlasnik na području od 20 kilometara od adrese oštećene kuće ili stana nemaju u vlasništvu drugu useljivu kuću ili stan, a apsolutni iznos koji će se financirati je ograničen brojem kvadratnih metara po članu kućanstva i cijenom najma po četvornom metru.

Najamnina za zamjenski stan financirati će se do površine od maksimalno 35m2 za jednu osobu, odnosno za svaku dodatnu osobu iz kućanstva još 10 m2, ali ne više od površine stana ili kuće u vlasništvu koja nije pogodna za stanovanje.

Financiranje najamnine zamjenskog stana može trajati najduže do obnove oštećenog stana ili kuće, do revizije oznake oštećenja iz preliminarnog pregleda zgrada nakon obavljanja hitnih ili nužnih radova za popravak zgrade ili stana, do osiguranja adekvatnog smještaja u stanu u vlasništvu Republike Hrvatske ili do 1. rujna 2021 godine.