NAJNOVIJE 

  • KB/AGM

Predstavljen projekt "Potresni rizik Grada Zagreba"


Ured za upravljanje u hitnim situacijama predstavio je projekt “Potresni rizik Grada Zagreba”. Ukupna vrijednost projekta iznosi 135.045.851 kn, a financiran je od strane Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. do 2020”, Grada Zagreba i Europske Unije.

Projekt će trajati tri godine te će, što je moguće točnije, utvrditi potresni rizik radi sagledavanja potencijalne opasnosti (ugroze) za građevine i ljudske živote.

Rizik za građevine iskazati će se u skupinama po namjeni i važnosti, npr. za stambene, poslovne i javne građevine, za kulturnu baštinu i infrastrukturu, a za ljude s obzirom na rizik gubitka života, ranjavanja i stambenog zbrinjavanja.

Isto tako, osigurati će podatke za pripremu učinkovitoga odgovora hitnim službama i civilnoj zaštiti neposredno nakon potresa vezanog za stanovništvo, građevine, infrastrukturu i drugu imovinu te omogućiti pripremu mjera za brzi oporavak potresom pogođene zajednice i donošenje primjerenih gospodarskih, društvenih i političkih odluka.

Ured za upravljanje u hitnim situacijama izradit će metodologiju za procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb, a koja je primjenjiva na sve velike gradove u Hrvatskoj.

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM