NAJNOVIJE 

  • KB

Gradski stanovi najpotrebitijima


Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine prihvatili su u četvrtak na sjednici niz gradonačelnikovih prijedloga mjera za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom i potresom.

Izmjenom Odluke o najmu stanova uređuje se davanje stana u najam, izvan liste reda prvenstva, onim vlasnicima i zaštićenim najmoprimcima čiji su stanovi ili kuće stradali u potresu. U najmu mogu biti sve do završetka obnove, uz obvezu plaćanja zaštićene najamnine i svih ostalih troškova stanovanja.

Ta odluka vrijedi za one vlasnike ili zaštićene najmoprimce koji su imali prijavljeno prebivalište u vrijeme potresa na adresi koja je, sukladno mišljenju statičara, utvrđena neuporabljivom za stanovanje.

Uvjet pod kojim to mogu ostvariti je da u vlasništvu nemaju drugi stan ili kuću na području Zagreba te se nalaze u iznimno teškom socijalno-zdravstvenom položaju.

Stanove će u najam moći dobiti na prijedlog Povjerenstva uz obrazloženo mišljenje Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom odnosno Gradskog ureda za branitelje, stoji u obrazloženju odluke.

Zastupnici su na sjednici podržali i odluku da se komunalna naknada ne plaća za stambeni i/ili poslovni prostor koji se ne koristi jer je stručnjak za brzu procjenu oštećenja utvrdio da je zbog više sile, u ovom slučaju potresa, taj prostor neuporabljiv ili privremeno neuporabljiv.

Komunalna naknada neće se plaćati od dana potresa, sve dok traju okolnosti, najdulje šest mjeseci od nastanka okolnosti.

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM