NAJNOVIJE 

  • KB/AGM

Provjerite status svoje prijave


Svi oštećenici koji su putem obrasca prijavili štetu uslijed potresa mogu provjeriti je li njihova prijava zaprimljena.

Provjeru je moguće izvršiti putem emaila: provjera.prijave@zagreb.hr ili na brojevima telefona 01/6585-855 i 01/6585-875.

Oštećenik koji podnosi zahtjev za provjeru statusa svoje prijave na e-mail: provjera.prijave@zagreb.hr dužan je u zahtjevu navesti ime i prezime, svoj OIB ili OIB oštećenika i adresu oštećenog objekta.

Ukoliko se provjera statusa obavlja telefonom oštećenik će morati dati iste podatke.