NAJNOVIJE 

  • AGM

Priopćenje Grada za odvoz građevinskog otpada


Prema informaciji Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, obavještavamo javnost da su nadležne službe Grada Zagreba, u koordinaciji s ekipama Čistoće, Zagrebačkih cesta, Zrinjevca i vatrogasaca, provele planirane aktivnosti vezane uz uklanjanje građevinskog otpada i šute sa ulica grada Zagreba a koje su nastale kao nusprodukt potresa. Do danas je prikupljeno 10.000 tona građevinskog otpada i šute, s više od 600 lokacija (od čega se 300 lokacija odnosi na područje Gornjeg i Donjeg grada).

U nekoliko ulica u centru grada šuta nije odvezena iz sigurnosnih radova, primjerice Amruševa, prolaz između Bakačeve i Cesarčeve, Baruna Trenka i Katančićeva.

Javna vatrogasna postrojba i dalje izvodi radove na sanaciji posljedica potresa, te se građevinski otpad, posebice s krovova, kao i šuta, i dalje učestalo prevoze na za to predviđena mjesta.

Molimo cijenjene sugrađane koji same vrše građevinske zahvate u svojim domovima da pravovremeno dojave mjesta na koja su odložili građevinski otpad i šutu (ili će ga odložiti), na broj telefona 01/610-1566 ili na e-mail adresu Sektora za komunalno i prometno redarstvo: redarstvo@zagreb.hr.

Radno vrijeme Sektora za komunalno i prometno redarstvo je svaki dan od 7 do 22 sata, te u tom periodu građani mogu uputiti svoje pritužbe, prijave ili iskazati bilo koje druge potrebe kojima bi im se mogla olakšati situacija u kojoj se trenutno nalaze.

Također, kako bi se građanima Zagreba olakšala sanacija domova oštećenih potresom, Zagrebački holding d.o.o. na lokacije u gradu koje su najviše pogođene nepogodom, postavlja sanduke u koje građani mogu odlagati isključivo građevinsku šutu nastalu sanacijom.

Osim toga, kao i inače, građani mogu na sva reciklažna dvorišta dovesti količinu građevinskog otpada koja je nastala održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik, u količini do 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM