NAJNOVIJE 

  • K.BUTKOVIĆ

Za bolje gospodarenje otpadom


Grad Zagreb je nedavno predstavio niz edukativno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koje će se provoditi u sklopu projekta „Stavi pravu stvar na pravo mjesto“. Projekt je osmišljen kako bi se građani grada Zagreba informirali i educirali o načinima i važnosti odvojenog sakupljanja otpada te kako bi ih se potaknulo na veći osobni angažman u tome procesu. Predstojeće aktivnosti i detalje projekta predstavile su Tatjana Operta, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Ana Stojić Deban, predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga, Olivera Majić, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba i voditeljica Projektnog tima te Jelena Pavičić Vukičević, izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba. Projekt “Stavi pravu stvar na pravo mjesto” prijavljen je i odobren za sufinanciranje u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Ciljne skupine projekta su svi građani Grada Zagreba, od djece, poduzetnika, turista do upravnih tijela, Zagrebačkog holdinga i trgovačkih društava u vlasništvu Grada. Ciljevi projekta su educiranje i informiranje građana na području Grada Zagreba o odgovornom postupanju s otpadom, povećanje razina svjesnosti o potrebi osobnog doprinosa građana Grada Zagreba i njihove uloge u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, povećanje odvojenog prikupljanja otpada, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe.

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM