NAJNOVIJE 

  • agm4317

U Gradskoj upravi predstavljena e-Narudžbenica


U Gradskoj upravi predstavljena je nova digitalna usluga "e-Narudžbenica" te je tako Grad Zagreb u cijelosti implementirao digitalizirani proces izrade, potpisivanja i slanja e-narudžbenica u postupcima jednostavne nabave. Elektroničkim potpisivanjem narudžbenice te njezinim slanjem u elektroničkom obliku prema odabranom ponuditelju pojednostavljen je administrativni postupak, povećana je učinkovitost te su umanjeni troškovi i vrijeme obrade za 6 600 narudžbenica koliko ih je bilo u 2019.

Za svaku od 6 600 narudžbenica bilo je potrebno isprintati više kopija i fizički ih dostaviti na pet adresa. No, toga sada više nema, sve je brže, učinkovitije i jeftinije. Prema riječima gradonačelnika Milana Bandića, brojni online servisi Grada Zagreba su već dostupni našim građanima i poslovnim subjektima, a intenzivno se radi na digitalizaciji još nekih usluga, npr. za izdavanje akata za građenje (građevinska, lokacijska, uporabna dozvola…), za postupke izdavanja rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu te za postupak podnošenja primjedbi na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama GUP-a te e-Upisi u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb. Prezentirajući novu digitalnu uslugu, pročelnik Ureda gradonačelnika Miro Laco je istaknuo da digitaliziranjem gradskih poslovnih procesa Grad Zagreb pokazuje spremnost na implementaciju inovativnih rješenja u poslovanju.

-Time šaljemo poruku da jesmo i da želimo biti učinkovit servis građana i podrška našim poduzetnicima, rekao je Laco.

podrška našim poduzetnicima, rekao je Laco.

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM