NAJNOVIJE 

  • agm4317

Socijalne inovacije za bolji život osoba s invaliditetom


Po prvi put u Hrvatskoj održana je međunarodna konferencija u sklopu europske Platforme razmjene znanja o socijalnim inovacijama (Knowledge Exchange Platform on Social Innovation) pod nazivom „Model četverostruke spirale u socijalnim inovacijama – ključ uspjeha“. Organizatori jednodnevne konferencije su Europska komisija i Europski odbor regija u suradnji s Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Otvarajući konferenciju, prisutnima se obratila zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba i članica Europskog odbora regija Jelena Pavičić Vukičević koja je istaknula da Konferencija ima za cilj poticati suradnju javnog i privatnog sektora i akademske zajednice za pomoć osobama s invaliditetom posebno u razvoju zdravstvenih, socijalnih i drugih srodnih usluga. Jednodnevna konferencija održana je u dva tematska bloka: Socijalne inovacije na europskoj razini i Važnost socijalnih inovacija u Gradu Zagrebu.

O temama pristupačnosti, mobilnosti i socijalnog poduzetništva, govorili su stručni predavači iz Hrvatske, Poljske, Engleske, Belgije, Italije i drugih zemalja.