NAJNOVIJE 

  • Tekst i foto: KB

Kraj obnove još se ne naslućuje

Današnja obnova katedrale, koja još uvijek traje, počela je prije više od 30 godina dekretom zagrebačkog nadbiskupa kardinala Franje Kuharića, koji je osnovao Odbor Zagrebačke nadbiskupije za obnovu katedrale godine 1987.

Za sada se ne zna kada će biti gotova.

Odbor Zagrebačke nadbiskupije odabrao je novi kamen za obnovu katedrale i to tip Travertino romano st. Pietro Clasico iz Tivolija, Italija, kao zamjenu za kamen tipa bizek koji je korišten za građenje u vrijeme Bolleove obnove i u obnovama koje su slijedile 1938. i 1968. godine. Novi izabrani kamen za današnju obnovu u Zagrebu je ranije bio upotrijebljen kao obloga na nekim pročeljima. Njegove tehničke karakteristike i na poseban način rezultati ispitivanja vodoupojnosti i otpornosti na smrzavanje pokazali su da upija vrlo malo vode te da je iznimno otporan i čvrst, no teže ga je klesarski obrađivati, saznajemo u Zagrebačkoj nadbiskupiji.

Jedan kubični metar stoji oko 1000 eura. Kako bi se obradio, potrebno je izdvojiti još 10.000 eura. Za obnovu se godišnje utroši oko 40 kubika kamena.

Oštećenja koja su zatečena na katedrali bila su tolika da pojedini elementi kamene plastike nisu ni postojali i nije se imalo što sačuvati od originalnih dijelova. Dio kamenih elemenata doslovno je visio nad glavama vjernika i posjetitelja prilikom ulaska u katedralu i predstavljao je ozbiljnu prijetnju sigurnosti.

Posebno je u lošem stanju bio sjeverni toranj i njegovi detalji: rigalice, četvorostrana fijola i baldahin na kojem se već dugo izvode radovi. Projektiranje obnove bilo je podijeljeno u više faza, ovisno o raspoloživosti skele i osiguranim sredstvima za radove. Svaki projektni zadatak započinjao bi na skeli snimanjem postojećeg stanja i obilježavanjem svakog oštećenog kamenog elementa, a za svaki je posebno trebalo predložiti način zamjene. Većinom su to zamjene novim elementima.

Mnogi građani se pitaju - ima li kraja? Za sada se ne naslućuje.

Možda bi se i znao kada bi se za našu najljepšu katedralu izdvajali veći novčani iznosi.