NAJNOVIJE 

  • Tekst i foto: KB

Poezija na svakom uglu - potražite je

Poezija je stigla u naš grad. I to prvi put na city light plakatima koji su već postavljeni na 12 lokacija u gradu. Tako će građani moći vidjeti i čitati pjesme 12 autora: Enesa Kiševića, Andriane Škunca, Ljerke Car Matutinović, Natalije Vorobjove Hržić, Enerike Bijač, Mire Gavrana, Ružice Cindori, Sonje Zubović, Ane Horvat, Sonje Manojlović, Davora Šalate i Ivana Babića.

Vizualna rješenja stihova uglednih autora na plakatima dizajnerski su osmislili studenti Studija dizajna na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, Tena Pezdevšek, Kristina Majer i Filip Krajačić.

Enes Kišević, pozdravljajući nazočne novinare, reko je:

- Drago mi je da vas je toliko malo došlo, ali i oko je maleno, a cijelo nebo stane u njega. Uistinu mi je drago, jer ste došli vi koji najviše ljubite poeziju.

Pjesnikinja Ljerka Car Matutinović prokomentirala je gastro sajmove na svakom uglu i rekla da je hrana potrebna tijelu, a da poezija hrani dušu i dobro je da su plakati sa stihovima naših najboljih suvremenih pjesnika također na svakom uglu.

U ime Ministarstva kulture konferenciji za mediji nazočile su gospođe Maja Zrnčić i Mia Vranješević, a kao izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba, Maja Petrić iz Ureda za kulturu.

Projekt Poezija u gradu trajat će do 25. rujna, a osmislila ga je poznata pjesnikinja Sonja Zubović.

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM