NAJNOVIJE 

  • JR

Očekuje se burna sjednica Skupštine


Posljednja sjednica Gradske skupštine prije ljetnog odmora, danas, 10. srpnja, donijet će niz zanimljivih točaka za raspravu. osobitu pozorsnot zauzima prijedlog zaključka o

​o davanju suglasnosti Zagrebačkom holdingu na dugoročno zaduživanje kod Erste banke, o čemu će sastupnici sigurno imati što primijetiti.

​Nadalje, tu je i izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2019. godinu.

Predlaže se također i kušpnja nekretnine za smještaj teško bolesnih i umirućih osoba na području Grada Zagreba.

No možda najvruća tema bit će situacija oko hipodroma i prenamjene tog prostora prema nadolazećem GUP-u. Naime skupštinski klubovi zastupnika SDP-a i stranke Naprijed Hrvatska predlažu Zaključak o namjeri uništenja Hipodroma.Kad bi ga Skupština prihvatila, Zaključak bi glasio ovako:

"1. Gradska skupština Grada Zagreba protivi se svakoj jednostranoj odluci Grada Zagreba koja bi dovela do zatvaranja Hipodroma i posljedično uništenju konjičkog sporta u Gradu Zagrebu suprotno važečim odredbama Zakona o sportu. 2. Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da se u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zaključka očituje o namjeri Grada Zagreba da Hipodrom raskine sve trenutno važeće ugovore s vlasnicima konja koji su smješteni na Hipodromu najkasnije.

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM