NAJNOVIJE 

  • JR

Bira se nova lokacija za Hipodrom


U vezi sa situacijom oko seljenja zagrebačkog Hipodroma iz Gradske uprave stiglo je priopćenje za javnost:

U srijedu, 3. srpnja, u Gradskoj upravi, gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić održao je sastanak s predstavnicima konjičkih klubova i predsjednikom Zagrebačkog konjičkog saveza.

Na sastanku je postignut dogovor oko smještaja konja i pravnog statusa korisnika Hipodroma kao i smjernice u vezi potencijalne nove lokacije Hipodroma.

Slijedom dogovorenog, Ustanova Upravljanje sportskim objektima mora regulirati formalno-pravne odnose vlasnika konja (privatnih osoba/klubova) s Hipodromom.

Korisnici Hipodroma koji imaju sklopljene pravovaljane Ugovore o smještaju konja koristit će Hipodrom, sukladno odredbama Ugovora, do početka radova na istom.

Dogovoreno je da će Zagrebački konjički savez u roku od 15 dana Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada dostaviti tehničke uvjete za sportsku građevinu koja bi zadovoljila najviše standarde za bavljenje konjičkim sportom, a radi utvrđivanja potencijalne nove lokacije Hipodroma.

Nakon toga, bit će raspisan Javni poziv za iskazivanje interesa za novu lokaciju za provođenje programa konjičkog sporta.