NAJNOVIJE 

  • JR

Odvajanje otpada: Proširenje usluga


Kako je objavio Zagrebački holding, na području grada Zagreba tvrtka je proširila usluge odvojenog skupljanja biootpada te plastične i metalne ambalaže. U prvoj fazi proširenja usluge spremnike za biootpad i vrećice za odlaganje plastične i metalne ambalaže dobili su građani koji žive u obiteljskim kućama. Holdingova podružnica Čistoća počela je dijeliti spremnike za biootpad i pakete vrećica građanima koji stanuju u stambenim zgradama tj. zajednicama korisnika. Paketi vrećica sadržavaju vrećice za odlaganje plastične i metalne ambalaže (13 besplatnih vrećica volumena 60 litara, za polugodišnje razdoblje – 2 vrećice po mjesecu) i biorazgradive vrećice za odlaganje biootpada (26 besplatnih vrećica volumena 30 litara, za polugodišnje razdoblje – 1 vrećica tjedno). Pakete vrećica dijele djelatnici Hrvatske pošte. Građani Zagreba dužni su koristiti javnu uslugu, omogućiti pristup spremnicima za biootpad u vrijeme pružanja usluge odvoza i čuvati spremnike od oštećenja i otuđenja, a žutu vrećicu odložiti na mjesto primopredaje otpada (uz ili na mjesto svog spremnika za miješani komunalni otpad) u vrijeme pružanja usluge odvoza. Detaljnije informacije mogu se pronaći na web stranici www.cistoca.hr. Također, građanima su na raspolaganju agenti Pozivnog centra, na broju telefona 072 500 400 (cijena lokalnog poziva), svakim danom od 0 do 24 sata.

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM