NAJNOVIJE 

  • GZ

Zagrebački plan protiv droge


Zloporaba droga i nadalje predstavlja veliki javnozdravstveni problem kako u svijetu tako i u Republici Hrvatskoj, ali i u gradu Zagrebu u kojem je tijekom 2017. godine liječeno ukupno 1.970 osoba zbog zlouporabe psihoaktivnih droga, a od toga je 1.404 osoba liječeno od opijatskog tipa ovisnosti. Prvi put je na liječenju bilo 331 osoba, a od toga njih 35 liječeno je od opijatskog tipa ovisnosti - priopćeno je iz Gradske upave.

Akcijski plan Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga i drugih oblika ovisnosti (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) ima za cilj povećati odgovornost i unaprijediti kvalitetu provođenja nacionalne politike borbe protiv ovisnosti o drogama u gradu Zagrebu te omogućiti uspostavu multidisciplinarnog, integriranog i učinkovitog pristupa suzbijanju zlouporabe istih. Akcijski plan uključuje i mjere prevencije i suzbijanja drugih oblika ovisničkih ponašanja (uzimanje legalnih sredstava, lijekova na recept, klađenje, ovisnost o internetu) dok se prevencija i suzbijanje zlouporabe alkohola osigurava provođenjem mjera i aktivnosti Akcijskog plana za suzbijanje štetne uporabe alkohola u gradu Zagrebu

Akcijski plan uključuje aktivnosti u mjerama prevencije, rane intervencije, liječenja, smanjenja štete, rehabilitacije i društvene reintegracije ovisnika.

Jedna od aktivnosti koje Grad Zagreb provodi u suradnji s Institutom „Ruđer Bošković“ je određivanje urinarnih biomarkera droga u otpadnim vodama koje je prvi puta provedeno 2009. godine.

Analizom u otpadnim vodama u razdoblju od 2009.g. do 2011.g. zabilježen je višestruki pad potrošnje heroina, dok je od 2011.g. do 2016.g. zabilježen višestruki porast stope potrošnje sintetičkih stimulirajućih droga (amfetamin i MDMA) kao i porast potrošnje kanabisa.