NAJNOVIJE 

  • JR

Sudjelujte u "Aktivnostima na Savi"


Gradska uprava pozvala je tvrtke i ugostitelje na sudjelovanje u manifestaciji "Aktivnosti na Savi". Objavu u cijelosti prenosimo:

Na temelju Zaključka o objavi Javnog poziva za iskazivanje interesa gospodarskih subjekata za sudjelovanje u manifestaciji u sklopu „Aktivnosti na Savi“ na području Grada Zagreba za ugostiteljske aktivnosti, KLASA:350-07/19-01/116, URBROJ:251-03-02-19-2 od 18.6.2019., a radi ispitivanja zainteresiranosti potencijalnih ponuditelja, Grad Zagreb objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa gospodarskih subjekata za sudjelovanje u manifestaciji u sklopu „Aktivnosti na Savi“ na području Grada Zagreba ZA UGOSTITELJSKE AKTIVNOSTI Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa ponuditelja dostavom ponude za sudjelovanje u manifestaciji u sklopu „Aktivnosti na Savi" na području Grada Zagreba u razdoblju od 5.7.2019. do 16.9.2019. za ugostiteljske aktivnosti u paviljonima oznake P1 i P2 na lokaciji A. Cilj javnog poziva je ispitivanje interesa ponuditelja za sudjelovanje u realizaciji projekta „Aktivnosti na Savi“, a koji će zadovoljiti kriterije ovog poziva. Svrha javnog poziva je iskazivanje interesa ponuditelja za sudjelovanje u Ugostiteljskim aktivnostima. Više saznajte putem weba OVDJE...