NAJNOVIJE 

  • GZ

Poziv investitorima za projekt "Grad u gradu"


Na temelju Zaključka o objavi javnog poziva investitorima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u razvoju i realizaciji projekta „Grad u Gradu“ u Zagrebu, KLASA: 404-01/19-01/36, URBROJ: 251-03-02-19-2, od 12. veljače 2019., a radi ispitivanja zainteresiranosti potencijalnih investitora, Grad Zagreb objavljuje Javni poziv investitorima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u razvoju i realizaciji projekta „Grad u Gradu“ u Zagrebu, priopćeno je iz Gradske uprave.

Poziv je objavljdn i na mrežnim stranicama Grada Zagreba te u javnim glasilima. Za sve dodatne informacije zainteresirane osobe se mogu obratiti Gradskomu uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša na telefon:+385 1 610 1103 ili :+385 1 610 1195 te na adresu e-pošte: gospodarstvo@zagreb.hr.

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM