NAJNOVIJE 

  • ZD, Foto: ZGH.HR

Jakuševec među najuređenijim odlagalištima otpada


Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Odluku o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj, priopćeno je iz Zagrebačkog holdinga. U toj je odluci navedeno da je Odlagalište „Prudinec - Jakuševec“ sanirano odlagalište koje ispunjava kriterije i zahtjeve za odlaganje otpada dane Pravilnikom.

Otpad se odlaže na sanitaran način te odlagalište ispunjava uvjete za nastavak rada do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom. Kako je vidljivo iz rezultata detaljne analize koja je navedena u dokumentu odlagalište Jakuševec spada u najuređenija odlagališta u Republici Hrvatskoj. Nadalje se navodi i da je odlagalište otpada Jakuševec - Prudinec jedan od rijetkih objekata u Hrvatskoj koji ima funkciju usporedivu s Centrom za gospodarenje otpadom u cjelokupnom opsegu predviđenom projektnom dokumentacijom te ispunjava kriterije potrebnih objekata te obavljanja aktivnosti koje treba imati CGO, a vezanih uz skupljanje, obradu te propisno deponiranje otpada kako je navedeno u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine.