NAJNOVIJE 

  • JR

Besplatno osposobljavanje!


U partnerstvu s Gradom Zagrebom i Zagrebačkim holdingom Pučko otvoreno učilište provodi osposobljavanje za nezaposlene osobe. Riječ je o EU projekt "ZG KOMPAS - KOMPetencije Aktivnih Sudionika obrazovanja“. Cilj projekt je razvoj i provedbu prilagođenih programa osposobljavanja za nezaposlene osobe, pripadnike ranjivih skupina te njihovo osnaživanje za ulazak u svijet rada. Namijenjen je pripadnicima jedne od ciljnih skupina: mladi do 29 godina starosti, žene, osobe od 50 godina starosti ili više, korisnici zajamčene minimalne naknade i azilanti. Polaznici mogu odabrati jedan od besplatnih programa osposobljavanja:

  • KUHAR/ICA

  • KONOBAR/ICA

  • VRTLAR/ICA

  • NJEGOVATELJ/ICA STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

  • GERONTODOMAĆIN/ICA

  • DADILJA

Upisi traju do 15. listopada 2018. godine. Prijave na e-mail zgkompas@pou.hr, a dodatne informacije pozivom na 01 6003 055.

Planirano je uključivanje 60 pripadnika ciljnih skupina. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a EU potpora iznosi 100% ukupnog proračuna projekta od 984.413,37 kuna. ​Zagrebački holding će kroz podružnice Vladimir Nazor, Gradska Groblja i Zrinjevac, sudjelovati u osiguravanju prakse za 10 vrtlara, 10 konobara te 10 kuhara. Više detalja dostupno je na www.zgkompas.pou.hr.