NAJNOVIJE 

  • ZD

Milijun kuna za novi katastar


Kako je priopćila Zagrebačka županija, upućen je poziv za prijavu programa i projekata za financiranje izrade nove katastarske izmjere katastarskih općina na području Zagrebačke županije. Za tu namjenu Zagrebačka županija je osigurala 1.000.000 kuna, a javni poziv je otvoren do 30. studenoga 2018. godine.

Pravo na podnošenje prijava imaju općine i gradovi s područja Zagrebačke županije koje u svojim razvojnim programima, planovima i proračunu za 2018. godinu imaju planirana sredstva za financiranje kandidiranih projekata, pod uvjetom da taj isti projekt ne sufinancira drugi upravni odjel Zagrebačke županije.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve gradove i općine na svom području da svoje prijave dostave najkasnije do 30. studenoga 2018. godine.

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM