NAJNOVIJE 

  • Sanja Knjaz, FOTO: Siniša Kosić

Kapitalni projekti Zagrebačkog sveučilišta


Kampus Borongaj jedan je od niza kapitalnih projekta koji je predstavilo i objavilo u katalogu Sveučilište u Zagrebu. Pohvalilo se Zagrebačko sveučilište kako ima u planu obnovu i realizaciju čak deset projekata do 2020. godine, od kojih su neki već i počeli.

Tiskanje kataloga ima za cilj upoznati i zainteresirati javnost sa strateškim znanstveno-obrazovnim i prostornim infrastrukturnim zahvatima.

Tako se planira gradnja Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta do 2020., Inovacijski centar Nikola Tesla Fakulteta elektrotehnike i računarstva, čija je realizacija planirana za 22 mjeseca, vrijedan 47 milijuna eurate Biomedicinsko-istraživačko središte Šalata Medicinskog fakulteta, tu su i projekti Sportsko-edukacijskog centra Kineziološkog fakulteta, izgradnja na Fakultetu organizacije i informatike, nije zaboravljen ni fakultet Farmaceutsko-biokemijski.

Posebno je zanimljiv projekt koji obuhvaća i Sveučilišni kampus Akademije likovnih umjetnosti, planiran do 2020. godine, vrijedan 19 milijuna eura te Centar umjetničkih istraživanja Akademije dramskih umjetnosti i Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak SRCA.

Dio projekata odnosi se na planiranu novu gradnju, a manji dio na rekonstrukciju. U oba slučaja riječ je o zahvatima kako bi se riješio nedostatak prostora ili neodgovarajući uvjeti rada. A jedan od ciljeva je i integracija disperzivnih sadržaja u prostor kampusa. Ukupna vrijednost radova iznosi 270 milijuna eura, većinom iz europskih fondova.

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM