NAJNOVIJE 

  • SAK, Foto: ZAGREB.HR

Digitalizacija Gradske uprave: Udruge od sada na javnom natječaju bez papira


Udruge koje se žele javiti Gradu Zagrebu na javni natječaj za financiranje od sada će se moći prijaviti digitalnim putem. Naime, „projekt digitalizacije postupka podnošenja prijava“ uveden je u poslovanje Gradske uprave od ove godine, a detalji se mogu naći na mrežnim stranicama Grada Zagreba.

Zamjenica gradonačelnika Olivera Majić naglasila je da je ovaj Projekt nastavak na nagrađeni projekt Grada Zagreba URBACT III Smartimpact predstavljen prije dva tjedna, koji je proglašen primjerom najbolje europske prakse u području organizacije, a koji odgovara na konkretno pitanje – pitanje digitalizacije postupaka podnošenja prijava za financiranje programa i projekata Europske unije.

Na području Zagreba registrirano je 12.245 udruga koje se mogu i koje se natječaju za potpore programa i projekata, a u 2017. je dodijeljeno 951 potpora za programe i projekte iz 15 različitih programskih područja. Za tu prijavu udruge moraju popuniti pet obrazaca i priložiti šest dokumenata, a uvođenjem digitalizacije postupka sve će biti drukčije. Na ovaj način, dodala je, Gradska uprava je dostupna 24 sata sedam dana u tjednu bez obzira na radno vrijeme i mjesto gdje se nalazi korisnik.

Pročelnik Ureda gradonačelnika Miro Laco je istaknuo da se nakon skeniranja stanja u Gradskoj upravi 2012. krenulo prema e-poslovanju. Zbog toga je formirana Služba za unapređenje poslovnih procesa. Nakon opsežnog posla, u kojem je sudjelovalo preko 500 zaposlenika, popisani su svi procesi Grada Zagreba – njih više od 400 i održano oko 300 radionica. Naglasak digitalizacije krenuo je ka građanima kako bi se olakšala suradnja i komunikacija, jer građani godišnje podnesu 850.000 prijavaka, a zaposlenici izdaju godišnje 900.000 dokumenata.

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM