NAJNOVIJE 

  • Sanja Knjaz, FOTO: Siniša Kosić

Počela edukacija o pravilnom zbrinjavanju otpada


Holdingova odružnica Čistoća krenula je s nizom javnih tribina po zagrebačkim gradskim četvrtima, točnije po mjesnim odborima, s ciljem edukacije građana o promjenama vezanim uz odvojeno sakupljanje otpad. Usporedno s edukacijama građana počela je i edukacija zaposlenika unutar grupacije Zagrebački holding. Naime, zaposlenici na radnim mjestima bit će upoznati s novostima u načinu zbrinjavanja otpada. U nekim podružnicama postoje specifičnost kod prikupljanja, a time i kod odvajanja otpada.

- "Stavi pravu stvar na pravo mjesto", slogan je kojim se pozivaju građani da smeće zbrinjavaju pametno jer ono nije otpad već vrijedna sirovina. Svi mi moramo promijeniti načine razmišljanja i "pametno" proizvoditi smeće. Moraju se mijenjati navike prilikom kupnje i odlazaka u trgovinu – ističu edukatori Luka Balvan i Robert Kostić.

Edukacija koja se provodi uključuje anonimni upitnik i upoznavanje s reciklabilnim vrstama otpada, što sadržava biorazgradivi, a što komunalni otpad. Valja osvijestiti da na svakih 100 kilograma otpada koji bacimo oko 40 kilograma je papir. Novinski papir može se reciklirati najmanje sedam puta, pa se za proizvodnju recikliranog papira ne moraju se sjeći stabla. Otpadni papir se odlaže u plave spremnike postavljene na javnim prometnim površinama ili u reciklažna dvorišta. U plave spremnike ne smije se odlagati: indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir, zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete, pelene i sl.

Izdvojili smo ovdje kao primjer papir jer većina Holdingovih ureda u najvećem postotku proizvodi baš papir kao otpad odnosno vrijednu sirovinu.

U ukupno oko 6.000 spremnika, smještenih na javnim površinama, odvojeno se skupljaju papir, staklo, plastična i metalna ambalaža, tekstil i biootpad, a udeset reciklažnih i pet mobilna reciklažna dvorišta skuplja se tridesetak vrsta otpada iz kućanstava.