NAJNOVIJE 

  • DAJANA KOS BUČAR

Uskoro istječe rok za predaju zahtjeva za legalizaciju


Nakon što je izmjenom i dopunom Zakona iz 2017. godine omogućena daljnja predaja zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih građevina, taj je krajnji rok, koji je određen 30. lipnja 2018., sve bliži. Nakon toga datuma neće biti moguće predati zahtjev.

Što se tiče uvjete ozakonjenja, oni se nisu mijenjali te je moguće legalizirati samo ono što je vidljivo na ortofoto podlogama do 21. lipnja 2011. godine. Nezakonito izgrađene zgrade nakon tog datuma ne mogu se ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev.

Dosad je u Gradu Zagrebu obrađeno oko 90 posto predanih zahtjeva vezanih uz legalizaciju.

- Gradnja bez dozvole trajno devastira prostor i predstavlja gubitak za cijelu zajednicu - poručili su iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Istaknuli su i da samo legalna gradnja povećava sigurnost i vrijednost pojedine nekretnine i može aplicirati za sredstva iz EU fondova.