NAJNOVIJE 

  • SANJA KNJAZ, Foto: SK

Bitka Grada s divljim deponijima


Na sjednici Gradske skupštine koja će se održati 22. ovog mjeseca i opet će se na dnevnom redu naći otpad, ali ovog puta radi se o mjerama koje će se poduzeti za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada. Da pojasnimo, riječ je o krupnom, odnosno glomaznom otpadu. Zatim o opasnom otpadu koji je nepropisno odbačen ili o građevinskom otpadu odbačenom na javnoj površini, te otpadu odbačenom pored spremnika postavljenih na zelenim otocima. U gradu ima 687 zelenih otoka na kojima je uočeno često odbacivanje otpada uz spremnike, zato sada zakonodavac želi propisati da je Čistoća dužna ukloniti takav otpada i to u okviru svojih redovitih aktivnosti.

Kako bi se spriječilo da građani stvaraju divlje deponije, može ih se prijaviti u sustav za zaprimanje obavijesti - prijavnicom, putem telefona ili pisanim putem, a upute se nalazi na stranicama www.zagreb.hr.

Na lokacijama na kojima je evidentirano često odbacivanje otpada mogu se postaviti znakovi upozorenja o zabrani odbacivanja otpada, prepreke kojima se priječi prolazak do lokacije ili video-nadzor. Prepreke mogu biti žičane ograde, betonski blokovi.

Radi provedbe mjere, komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, da ukloni smeće najkasnije za šest mjeseci. Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem nije izvršena, provest će se uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada. Grad Zagreb ima pravo na naknadu troškova uklanjanja.

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM