NAJNOVIJE 

  • Sanja Knjaz, FOTO: Siniša Kosić

EU projekti za koje je Zagreb povukao značajna sredstva


Grad Zagreb, kao institucija, uključen je u sve projektne aktivnosti, bilo kroz financijsku potporu ili kroz osiguranje prostorno-planske dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture, kao preduvjeta za EU sufinancirane projekte. Kada je riječ o ugovorenim projektima koji se trenutačno provode i iznosu sredstava dodijeljenih za provedbu tih projekata, upravo Zagreb prednjači u korištenju EU sredstava što je razvidno iz službenih podataka u izvještajima o korištenju EU sredstava po županijama - 41,21% svih EU sredstava ugovoreno je na području Grada Zagreba.

Ugovoreno je oko 30 projekata, ukupne vrijednosti oko 423 milijuna kuna, pri čemu je EU sufinanciranje 85% vrijednosti projekta, odnosno oko 340 milijuna kuna. Od ugovorenih projekata, 11 je već realizirano, a ostali se provode, pri čemu je ukupna vrijednost projekata koji se trenutačno provode oko 300 milijuna kuna.

Značajniji ugovoreni projekti:

- Modernizacija bolnice Sveti duh (49 milijuna kuna)

- izgradnja centra za forenzičku psihijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče (68 milijuna kuna)

- Rekonstrukcija sustava odvodnje na području grada Zagreba (50 milijuna kuna)

- Obnova i modernizacija zagrebačkih muzeja: Tehničkog muzeja Nikola Tesla

- Prirodoslovni muzej i Etnografski muzej (15 milijuna kuna)

- Pomoćnici u nastavi za učenike osnovnih i srednjih škola (40 milijuna kuna)

- Digitalizacija osnovnih i srednjih škola (23 škole za 50 milijuna kuna u 2016.)

- Modernizacija Zoološkog vrta (35 milijuna kuna)

- Izrada Masterplana prometa (20 milijuna kuna)

- Nabavka autobusa za modernizaciju voznog parka ZET-a (43 milijuna kuna)

- Izgradnja mreže punionica za električna vozila i razvoj poslovnog modela za upravljanje sustavom (ulaganje u Zagrebu cca 8 milijuna kuna).