NAJNOVIJE 

  • Sanja Knjaz, FOTO: Siniša Kosić

Građani GČ Peščenica-Žitnjak dobivaju reciklažno dvorište

Grad Zagreb prijavio je projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Peščenica - Žitnjak“ na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Građenje reciklažnih dvorišta", koji je u ožujku 2017. godine objavilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020.

Odlukom o financiranju Ministarstva zaštite okoliša, donesenoj u siječnju 2018. Zagrebu je odobreno sufinanciranje navedenog projekta u iznosu od 4.419.407,45 kuna, odnosno 85% prihvatljivih troškova, bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 5.360.658,18 kuna, a Grad Zagreb sufinancirat će projekt u iznosu od 779.948,73 kuna iz vlastitih sredstava.

Gradska četvrt Peščenica-Žitnjak broji 58.283 stalnih stanovnika, te se veličinom stanovništva može uspoređivati s gradovima poput Pule i Karlovca.

Izgrađeno i opremljeno funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja, pri čemu je glavna svrha uspostave reciklažnog dvorišta povećati odvajanje i prikupljanje otpada iz kućanstva te njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje, umjesto odbacivanja takvih vrsta otpada u miješani komunalni otpad ili u okoliš.

Ovaj projekt pridonosi ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017. - 2022. kao i bržem ispunjenju obveza Grada Zagreba u pogledu osiguravanja sustava reciklažnih dvorišta u okviru sustava održivog gospodarenja otpadom.

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM