NAJNOVIJE 

  • Tekst i foto: SANJA KNJAZ

Lani izdana 3082 naloga za uklanjanje divljih deponija


Glomazni otpad koji građani nesavijesno i nepropisno odbacuju i dalje muči grad Zagreb i to u svim gradskim četvrtima. Prema podacima u 2017. godini izdana su čak 3082 naloga putem aplikacije e-redar za uklanjanje glomaznih deponija.

Građani odbacuju otpad na javne gradske površine, ali i na privatne zapuštene parcele, dok postoje i slučajevi u kojima vlasnici za novac ustupaju pojedinim tvrtkama svoja zemljišta za odlaganje šute i građevinskog otpada, te i tako nastaju deponiji smeća koje nije dopušteno odlagati.

Zbog toga je u Zagrebu uspostavljena mrežna aplikacija u kojoj se evidentiraju lokacije na kojima je uočeno nepropisno odlaganje otpada. Komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, na kojem je nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, a ako vlasnik nekretnine nije poznat, odnosno ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem nije izvršena, komunalni redar kroz aplikaciju e-redar daje nalog davatelju javne usluge Čistoći nalog za uklanjanje.

U 2017. godini komunalno redarstvo je utrošilo 190.000 kuna koje padaju na teret vlasnika zemljišta s čijeg je otpad uklonjen te će u nastavku postupka vlasnici biti terećeni za iznose uklanjanja.

Neke od lokacija na koje se glomazni otpad opetovano odbacuje su: izvorište Stara loza – Škorpikova, Kupališni prilaz - Podsused, Miševečka ulica - Savica šanci, Ivanjorečka ulica broj 2 i br. 6, Ivanjorečka ulica iza crkve tzv. Rimski put, Koledovčina 3 kod „Munje“, Slavonska avenija kod „Mandi“ centra, Vrtni put kod okretišta tramvaja, Petruševac – Savski nasip prema željezničkom mostu, Čulinečka cesta kod 3 i br.4.,III. Struge kod Strabaga, Ulica Predanić- Lučko, duž cijele Ulice Sjeverni Savski nasip u zoni sanitarne zaštite izvorišta, Despremska ulica - Brezovica, Luje Naletelića - Blato, Radmanovačka ulica Park Hrvatske Mornarice - Sveta Klara, Horvatova ul. - Buzin, Velikopoljska - Veliko polje, Malomlačka ulica – Odra.