NAJNOVIJE 

  • DAJANA KOS BUČAR, Foto: SINIŠA KOSIĆ

Žučljivo o Planu gospodarenja otpadom

Smeće je i dalje tema broj jedan u Zagrebu. Rasprave o Planu gospodarenja otpadom Grada Zagreba postaju sve glasnije i žučljivije jer se stanovnici, posebice Resnika i Brezovice, protive gradnji Centra za gospodarenje otpadom odnosno gradnji kompostane.

Građani su na skupu na ovu temu, održanom u Starogradskoj vijećnici u Ćirilometodskoj, „izbombardirali“ predstavnike Grada i Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom pitanjima. Posebno su, kako su isticali, zabrinuti za vodocrpilište Mala Mlaka koje se nalazi nizvodno od planirane brezovičke kompostane.

- Nećemo dopustiti stvaranje novog, još većeg Jakuševca jer bi tamo završavalo i smeće iz Zagreba i Zagrebačke županije - bili su glasni okupljeni stanovnici Resnika i tražili izmjenu predstavljenog Plana.

Podsjetimo, jedinicama lokalne samouprave ostavljena je mogućnost da odaberu najbolji način gospodarenja na svojemu području. Tako su se neki odlučili, među kojima i Zagreb, da se odvajanje otpada obavlja već u kućanstvima, drugi pak odbacuju ovaj model. Ovi drugi zagovornici preferiraju izgradnju sortirnica u kojima bi se obavilo puno detaljnije i kvalitetnije odvajanje, zaposlili ljudi … Oni govore o dopremljenom otpadu koji se nakon recikliranja prema uporabnim vrijednostima ponovno vraća u industriju, odnosno o glavnom smislu nove strategije održivog gospodarenja komunalnim otpadom koja obvezuje na izdvajanje vrijednih sirovina.