NAJNOVIJE 

  • DAJANA KOS BUČAR

CrossCare - za zdravu starost


Prema posljednjem popisu stanovništva udio osoba starijih od 65 godina iznosi u Gradu Zagrebu - 18,03%. Posebno treba istaknuti rastući broj osoba u dubokoj starosti, odnosno od 85 i više godina koji zauzima značajnih 8,8% u ukupnoj staračkoj populaciji, analiziraju za Zagreb-danas u Gradskom uredu za zdravstvo.

Zbog toga Ured podržava i potpomaže programe koji se odnose na unaprjeđenje kvalitete života i zaštite zdravlja starijih osoba posebno kroz sufinanciranje projekata institucija odnosno zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb te organizacija civilnog društva.

Posebno podržavamo preventivne mjere kako bi se očuvalo zdravlje i funkcionalna sposobnost starijih osoba, a time i povećala kvaliteta života starijeg pučanstva, naglašavaju.

Od aktualnih i prijavljenih projekata posebno izdvajamo EU Projekt „Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući CrossCare“, čiji se rezultati očekuju tijekom ožujka. Ukupna vrijednost (sufinanciranje + vlastita sredstva svih partnera) iznosi 1.094.795,37 EUR.

Cilj Projekta je razvoj novih usluga za pomoć u kući za starije stanovništvo i prijenos dobre prakse. Namjera je pomoći starijim osobama u kućanstvima, omogućiti im ostanak u vlastitim domovima, postići viši stupanj psihološke i fizičke dobrobiti, osjećaj pripadnosti zajednici i upravljanja vlastitim životima, a u okviru izvaninstitucionalnih zdravstvenih usluga. Na taj način će se ujedno smanjiti i troškovi smještaja u domovima za starije i nemoćne, skratiti trajanje hospitalizacija...

Zagreb danas

© 2016  -  2021   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM