NAJNOVIJE 

  • SAK, foto: SINIŠA KOSIĆ

Sporazum Grada i Županije o gradnji „Centra za gospodarenje otpadom“


Sporazum o suradnji na pripremi projekta „Centar za gospodarenje otpadom Zagreb“ potpisali su župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, gradonačelnik Milan Bandić i direktor Centra za gospodarenje otpadom d.o.o. Igor Zgomba.

U sporazumu je definirano da će se budući Centar nalaziti na području grada Zagreba te da će se sadržaj i tehnologija obrade, kao i način zbrinjavanja otpada unutar Centra definirati Studijom izvedivosti. Sporazum sadrži i četiri temeljne stvari: Studiju izvedivosti, Studiju utjecaja na okoliš, idejnog projekta Centra i izvođenje projektne prijave za EU sufinanciranje.

- Vjerujem da ćemo izgradnjom Centra realizirati direktivu o načinu zbrinjavanja otpada, prije svega njegovu odvojenom prikupljanju na kućnome pragu, rekao je župan, podsjetivši da je Županija i dosad radila na pripremi vlastitoga centra za gospodarenje otpadom, ali promjenom određene regulative i novim Planom gospodarenja otpadom u RH, iz siječnja 2017., definirano je da će Grad Zagreb i Zagrebačka županija graditi zajednički centar.

Igor Zgomba istaknuo je kako se očekuje objava javnoga poziva Ministarstva zaštite okoliša i energetike za sufinanciranje izrade projektno-studijske dokumentacije u iznosu od 85 posto. - Cilj je da se dokumentacija izradi u roku 24 mjeseca, a nakon toga se kreće i s postupkom gradnje samoga Centra, dodaje Zgomba.