Search
  • AGM

Proglašena prirodna nepogoda!


Kako je priopćeno iz Gradske uprave, gradonačelnik Grada Zagreba je 23. ožujka 2020. proglasio prirodnu nepogodu uzrokovanu potresom na području grada Zagreba. Grad Zagreb će objaviti javni poziv, kojim će obavijestiti oštećenike (fizičke i pravne osobe) na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda da prijave štetu na imovini Gradskom povjerenstvu Grada Zagreba u pisanom obliku, na propisanom obrascu, a koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i na web-stranicama Grada Zagreba. Detaljnije upute vezane za proceduru prijave šteta bi će objavljene na web-stranici Grada.

2 views

Zagreb danas

© 2016  -  2019   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM