Search
  • K.BUTKOVIĆ, Foto: ZAGREB.HR

Statistički ljetopis Zagreb 2017 obogaćen novim podacima

Novi Statistički ljetopis Grada Zagreba 2017 sadrži 24 poglavlja u kojima su prikazani standardizirani i usporedivi podaci o društveno-gospodarskim kretanjima u Gradu Zagrebu. U uvodnom dijelu Zagrebački identiteti prikazani su politički podaci, podaci o Nagradama Grada Zagreba, počasnim građanima, ustrojstvu Grada, te drugi osnovni podaci o Gradu Zagrebu, koji su prikupljeni od raznih institucija i suradnika koji pri svome radu bilježe statistički relevantne podatke U GU za strategijsko planiranje saznajemo da su mnoga područja ažurirana novim podacima. Primjerice, cijelo poglavlje Poljoprivreda i šumarstvo ažurirano je novim podacima, a prikazani su i novi podaci o gradskim vrtovima i ekološkoj proizvodnji. U poglavlju Prijevoz i komunikacije po prvi put prikazani su podaci o biciklima, biciklističkim stazama, gradskoj željeznici te podaci o elektroničko-komunikacijskim uslugama.

U području Komunalnih djelatnosti prikazani su podaci o vatrogasnim intervencijama, a u području Zaštite prirode i okoliša prikazani su podaci o reciklažnim dvorištima.

Nakladnik ove sadržajno najobuhvatnije statističke publikacije s višegodišnjim slijedom numeričkih podataka o Gradu Zagrebu, koji s prekidima izlazi od 1931., je Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, a od 2005. dostupan je i na internetskim stranicama Grada Zagreba.

9 views

Zagreb danas

© 2016  -  2019   AGM ZAGREB

 CREATED IN AGM